Wymagania do Certyfikacji - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści
Certyfikat PSYCHOTRAUMATOLOGA
wydany przez
CENTRUM PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ KIRINUS W MONACHIUM
może uzyskać osoba która:

 1. Osoba która ukończyła wyższe studia humanistyczne, medyczne lub pokrewne i pracuje w obszarze pomagania, wsparcia psychologicznego lub studenci ostatnich lat tego typu studiów.
 2. Odbyła pełen cykl szkolenia prowadzonego przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii (3 stopnie).
 3. Odbyła psychoterapię własną u psychoterapeuty posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego w wymiarze 3 lat minimum 2 razy w tygodniu.
 4. Odbyła superwizję indywidualną w wymiarze 75 godzin co najmniej raz w tygodniu u dwóch superwizorów uznanych przez Fundację PCP (omówienie wszystkich pacjentów) - łącznie 150 godzin.
 5. Otrzymała rekomendację zespołu trenerów prowadzących szkolenia z zakresu psychotraumatologii.
 6. Przedstawiła referat obrazujący jej pracę kliniczną z pacjentem z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń oraz superwizji (oprócz pracy powinien być opis 3-4 godzin pracy z pacjentem).


Wymagania szkoleniowe wobec uczestników szkoleń z psychotraumatologii starających się o certyfikat psychotraumatologa Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej KIRINUS w Monachium.

Psychoterapia własna:
Fundacja oraz Instytut w Monachium zalecają psychoterapię indywidualną u certyfikowanych psychoterapeutów psychoanalitycznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej lub Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Standard godzinowy

 • Szkolenie teoretyczne - 605 godzin (godzin zegarowych 60 minut)
 • Superwizja indywidualna - 150 godzin (po 75 godzin u każdego z dwóch superwizorów, jeden superwizor musi być psychotraumatologiam, drugi może być superwizorem innej szkoły psychoterapii)
 • Terapia własna - 310 godzin (3 lata 2 x w tygodniu)
 • Staż kliniczny - 360 godzin (honorowane są zaświadczenia z instytucji zarówno prywatnych jak i publicznych w których pracują certyfikowani psychoterapeuci)
 • Całość szkolenia obejmuje 1425 godzin

Wymogi godzinowe szkolenia są zgodne ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii
PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści