Władze Federacji - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści

Władze Federacji

O Federacji

Zarząd Polskiej Federacji Psychotraumatologii:
Prezes: Emilia RATAJ
Wiceprezes: Emilia DYKTY
Sekretarz: Katarzyna ŻEJMO-TRZCIŃSKA

Komisja Rewizyjna:
Marcin BEDNARZ
Violeta KOSIŃSKA
Katarzyna Krella
Marta Mróz-Kolczyńska

Komisja szkoleniowa:
Jolanta Grabska
Jolanta Zboińska
Lidia Chylewska Barakat
Mouta Barakat
Anna Krzymińska-Kędzior
Marlena Świdrowska
                       
PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści