Władze Federacji - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści

Zarząd Polskiej Federacji Psychotraumatologii:
Prezes: Jolanta Zboińska
Wiceprezes: Marlena Świdrowska
Sekretarz: Lidia Chylewska Barakat

Komisja Rewizyjna:
Dorota Pytel
Jolanta Grabska
Mouta Barakat

Komisja szkoleniowa:
Jolanta Grabska
Jolanta Zboińska
Lidia Chylewska Barakat
Mouta Barakat
                       
PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści