Misja Federacji - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści

Misja Federacji

O Federacji
MISJA FEDERACJI
Polska Federacja Psychotraumatologii powstała z inicjatywy grupy specjalistów skupionych wokół idei leczenia traum psychicznych oraz niesienia pomocy terapeutycznej osobom dotkniętym najtrudniejszymi doświadczeniami życiowymi. Zespół tworzący grupę założycielską federacji od wielu lat doskonali swoje kompetencje, uczestnicząc w międzynarodowych szkoleniach z zakresu psychotraumatologii organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Współpraca ta polega na organizowaniu szkoleń, wymianie doświadczeń, wizytach studyjnych, czy organizacji międzynarodowych konferencji.

Polska Federacja Psychotraumatologii została powołana w celu krzewienia profesjonalnej wiedzy z zakresu psychotraumatologii, wspierania profesjonalistów w zakresie ich kompetencji leczenia traum psychicznych, rozumienia i umiejętności skutecznego leczenia osób dotkniętych najcięższymi przeżyciami życiowymi.

Celem Federacji jest dbanie o utrzymanie międzynarodowych standardów szkolenia, wspieranie indywidualnych i grupowych inicjatyw w zakresie szerzenia profesjonalnej wiedzy z zakresu psychotraumatologii, dbałość o respektowanie i wspieranie etycznych postaw wśród profesjonalistów pracujących z pacjentami po przeżyciach traumatycznych.

Ideą federacji jest praca na rzecz budowania interdyscyplinarnego środowiska współpracującego na rzecz pomocy straumatyzowanym pacjentom w możliwie najbardziej efektywny i sprzyjający zdrowiu sposób.
PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści