Członkostwo Federacji - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści
Członkowie nadzwyczajni
 
Statut członków nadzwyczajnych PFPt uzyskują osoby uczestniczące w szkoleniu z psychotraumatologii, które zgłosiły swój akces członkostwa w federacji oraz spełniają wymogi bycia uczestnikiem szkolenia.  
 
Członkowie zwyczajni
 
Statut członków zwyczajnych uzyskują osoby, które ukończyły szkolenie z psychotraumatologii oraz zgłosiły akces bycia członkiem federacji.  Osoby te mogą, lecz nie muszą być w trakcie spełniania wymagań do uzyskania certyfikatu Centrum Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium.
 
Członkowie honorowi
 
Członkowie honorowi federacji to osoby zajmujące się zawodowo pomocą osobom po przeżyciach traumatycznych, działają zawodowo lub naukowo w zakresie psychotraumatologii, lub w dziedzinach pokrewnych.
 
 

PolskaFederacjaPsychotraumatologii
KONTAKT:
Wróć do spisu treści