Członkostwo Federacji - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści

Członkostwo Federacji

O Federacji

Członkowie zwyczajni - członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.

Członkowie wspierający - członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która zamierza wspierać działalność stowarzyszenia poprzez zadeklarowanie stałej składki.

Członkowie honorowi - członkowie honorowi federacji to osoby zajmujące się zawodowo pomocą osobom po przeżyciach traumatycznych, które działają zawodowo lub naukowo w zakresie psychotraumatologii, lub w dziedzinach pokrewnych.
 
 

PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści