Członkostwo Federacji - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści
Członkowie nadzwyczajni
Status członków nadzwyczajnych PFPt uzyskują osoby uczestniczące w szkoleniu z psychotraumatologii, które zgłosiły swój akces członkostwa w federacji oraz spełniają wymogi bycia uczestnikiem szkolenia. Status ten mogą także uzyskać osoby nie będące w szkoleniu z psychotraumatologii, które w swoich działaniach zawodowych spełniają wystraczająco wysokie standardy etyczne, w tym także wymagania Kodeksu PFPt, a które swoim członkostwem chcą wyrazić poparcie dla działań federacji, uzyskać przynależność do stowarzyszenia oraz korzystać z przedsięwzięć organizowanych przez PFPt.

Członkowie zwyczajni
Statut członków zwyczajnych uzyskują osoby, które ukończyły szkolenie z psychotraumatologii oraz zgłosiły akces bycia członkiem federacji. Ponadto osoby te muszą być w trakcie spełniania wymagań do uzyskania certyfikatu Centrum Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, lub już go posiadać.

Członkowie honorowi
Członkowie honorowi federacji to osoby zajmujące się zawodowo pomocą osobom po przeżyciach traumatycznych, które działają zawodowo lub naukowo w zakresie psychotraumatologii, lub w dziedzinach pokrewnych.
 
 

PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści