EGZAMIN - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści

EGZAMIN

Szkolenia i Egzaminy
Szanowni Państwo,
w dniach 15-16 listopada 2024 roku w siedzibie Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku odbędzie się egzamin certyfikacyjny, organizowany przez Polską Federacji Psychotraumatologii oraz Instytut Psychoterapii Zintegrowanej W Monachium.

Proces składania dokumentów:
  1. Członkami komisji egzaminacyjnej są osoby, które w żaden sposób nie uczestniczą w procesie szkolenia kandydatów.
  2. Do dnia 27.06.2024 r. osoba starająca się o przystąpienie do egzaminu wypełnia ankietę online (https://form.jotform.com/241215541477050), dotyczącą spełnienia wymogów formalnych oraz przesyła na maila dokumenty potwierdzające informacje wskazane w ankiecie i  podanie do Komisji Szkoleniowej wyrażające gotowość przystąpienia do egzaminu.
  3. W lipcu zostaną wysłane maile dotyczące decyzji komisji szkoleniowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, do dnia 31.08.2024 r. należy przesłać prace certyfikacyjną wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty za egzamin na adres Polskiej Federacji Psychotraumatologii sekretariat.pfpt@gmail.com do dnia 31.08.2024 r.
  4. Opłata za egzamin wynosi 900 zł i jej dokonać do dnia 31.08.2024 r. na numer bankowy Bank Millennium 31 1160 2202 0000 0004 5531 1553, tytułem: egzamin certyfikacyjny, imię i nazwisko.
  5. Egzamin odbędzie się w dniach 15-16.11.2024 r
  6. Pomyślne zdanie egzaminu skutkuje wydaniem certyfikatu przez Zarząd Polskiej Federacji Psychotraumatologii w terminie do 30 dni.

W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku osób, które są blisko spełnienia kryteriów wymaganych do certyfikacji istnieje możliwość złożenia aplikacji o przystąpienie do egzaminu warunkowego. Takie kandydatury wraz z dorobkiem zawodowym oraz pismem uzasadniającym, zostaną przekazane Komisji Szkoleniowej do indywidualnej ocen.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących całego procesu certyfikacji, prosimy o mail na adres: sekretariat.pfpt@gmail.com . Wszelkie zgłoszone sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.

<hr>
Opłaty za egzamin należy dokonywać na nr konta Polskiej Federacji Psychotraumatologii:

Bank Millennium
31 1160 2202 0000 0004 5531 1553
Z dopiskiem: opłata za egzamin certyfikacyjny, imię i nazwisko
PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści