Program II etap - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści

Program II etap

Szkolenia i Egzaminy
II stopień - wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej

Zakres merytoryczny szkolenia uwzględnia następujące grupy zagadnień:
 
 1. Teorie psychoanalityczne, szkoły psychoterapii.
 2. Psychologię rozwojową w ujęciu psychoanalitycznym.
 3. Psychopatologię.
 4. Zagadnienia etyczne, postawy psychoanalitycznej, budowania więzi w relacji terapeutycznej.
 5. Teorię psychoanalityczną z uwzględnieniem jej specyfiki, zjawisk i narzędzi terapeutycznych.

Psychopatologia
 
 1. Problematyka histeryczna: N.Mc Williams „Diagnoza psychoanalityczna” rozdz. „Osobowość histeryczna” + Brenman „Odzyskiwanie dobrego obiektu” (rozdział o histerii) (1,5 g.)
 2. R. Britton „Wchodzenie w działanie- rozwiązanie histeryczne”(1,5 g.)
 3. Problematyka narcystyczna: N. Mc.Williams „ Diagnoza psychoanalityczna” rozdz. „Osobowość narcystyczna”+ H. Rosenfeld „O psychopatologii narcyzmu” (1,5 g)
 4. Problematyka perwersyjna - Stoller „Perwersja i wrogość”, A. Sanchez-Medina „Myśl perwersyjna” (1,5 g.)
 5. B. Joseph „Kliniczny wkład w analizę  perwersji”(1,5 g.)
 6. Psychotyczność
 7. W. Bion „ Różnicowanie części psychotycznej i niepsychotycznej”(1,5g.)
 8. Problematyka depresyjna i maniakalna - N. McWilliams „Diagnoza psychoanalityczna”, rozdz. „Osobowość depresyjna i maniakalna” +J. Steiner „Konflikt między żałobą a melancholią”
 9. „Martwa Matka” Andre Green
 10. Problematyka psychosomatyczna – J.Mc Dougall „Teatry ciała”
 11. B. Shapiro „Budując mosty między ciałem a umysłem”
 12. Psychozy. H. Rosenfeld „Przeniesienie w psychozie”? + R. Lucas „Schizofrenia”(1,5 g.)
 13. Problematyka borderline – G.Gobbard, S. Wilkinson “Przeciwprzeniesienie w terapii pacjentów borderline „ rodz. „Trzymanie, pomieszczanie i myślenie”+
 14. Psychopatia
 15. B. Joseph” Niektóre cechy osobowości psychopatycznej”+ N.Symington „Źródła  wściekłości i agresji”

Etyka, postawa psychoanalityczna, budowanie więzi.
 1. Kodeks Etyczny PTPP.
 2. „Tożsamość Psychoterapeuty psychoanalitycznego” wykład      D. Golec  (strona PTPP)+ rozmowa z      Wiesławą Walecką z „Biuletynu”
 3. V. Sedlak „Rozumienie psychoanalityczne jako zjawisko      ulotne” (art. strona PTPP)
 4. Wywiad psychoanalityczny, konsultacja i przyjmowanie do terapii. -  A.Leźnicka –Łoś „Podstawy terapii psychoanalitycznej” rozdz. ”Konsultacja i reguły terapii      psychoanalitycznej”(1,5 g.)
 5. A.Leźnicka-Łoś „Podstawy terapii psychoanalitycznej”      rozdz. „Sojusz terapeutyczny i jego znaczenie”(1,5 g.)
 6. Klauber „Psychoanalityk jako osoba” + E.Brenman „Narcyzm analityka i jego wpływ na praktykę kliniczną” z „Odzyskiwanie dobrego obiektu” (1,5g.)
 7. Wokół superego – Sklar „Psychoanaliza, towarzystwa      psychoanalityczne, europejska nieświadomość” (1,5 g.)
 8. V.Sedlak „Superego analityka”,  E.Brenman      „Odzyskanie związku z dobrym obiektem- konflikt superego”
 9. Setting psychoanalityczny. J.Bleger „Psychoanaliza ramy      psychoanalitycznej”
 10. Psychoanaliza a inne podejścia terapeutyczne-      podobieństwa, różnice. (materiał, artykuł?)+ przykłady: fragmenty      zapisów sesji w różnych podejściach (tu mam materiały)
 11. Ewentualnie: Odcinek serialu „Bez tajemnic” + omówienie, rozumienie zjawisk w znaczeniu psychoanalitycznym (lub inny film o terapii)
 12. „Intuicji się nie ma, ją się miewa”- rozmowa z D.Golec „Wysokich Obcasów” (rozumienie zjawisk w ujęciu psychoanalitycznym)
 
Teoria w praktyce: specyfika, zjawiska, narzędzia
 1. Przeniesienie- przeciwprzeniesienie  A.Leźnicka – Łoś „Podstawy terapii psychoanalitycznej”      rozdz. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie”+ T.Ogden” Przeniesienie i przeciwprzeniesienie      we wstępnym spotkaniu „ (1,5 g.)
 2. B. Joseph „Przeniesienie- sytuacja totalna”, Mitrani      „Przyjmując przeniesienie” (1,5 g.)
 3. H. Etchegoyen      „Przeniesienie perwersyjne”
 4. Kabcanell „O      przeciwprzeniesieniu” (1,5 g.)
 5. Interpretacja – literatura:       Sandler „ Interpretacje i inne interwencje”, P.Roth      „Interpretacje”(1,5g.)
 6. Pomieszczanie -kontenerowanie i reverie – T.Ogden  „Czytając  Heralda Searles'a”(1,5) g.
 7. Opór i negatywna reakcja terapeutyczna A.Leźnicka- Łoś „Podstawy      terapii psychoanalitycznej” rozdz. Opór,+ H. Etchegoyen „Negatywna reakcja      terapeutyczna”(1,5g.)
 8. E.Gaddini „Acting out w psychoanalicznej sesji” (1,5      godz.)
 9. Identyfikacja projekcyjna N. Symington „Akt wolności      analityka”, P.Roth „Gdzie jeszcze” (1,5)
 10. Śnienie w psychoanalizie  A. Leźnicka- Łoś rozdz. „Marzenia senne” + V.Sedlak      „Przestrzeń marzeń sennych i przeciwprzeniesienie” z „Marzenia senne i      myślenie” R.J.Pelberg (1,5 g.)
 11. P.Fonagy      „Marzenia senne pacjentów borderline” (1,5g.)
 12. Podstawowe fakty życia w rozumieniu psychoanalitycznym, Money Kyrle – ale chyba nie mam tego artykułu, macie      może?(ew. + „Pułapki pozytywnego myślenia” tez z gazety...)
 13. Separacja, przerwy w terapii i kończenie E.Brenman „Separacja –      problem kliniczny” z „Odzyskiwanie dobrego obiektu” + J.Quinodoz      „Zakończenie terapii i lęk separacyjny” (1,5g.)

Z zakresu teorii psychoanalitycznej szkolenie obejmie następujące zagadnienia:
 1. Z. Freud: teoria popędów, model topograficzny , model strukturalny
 2. Z. Freud. Dwie zasady funkcjonowania psychicznego.
 3. H. Segal. Techniki M. Klein
 4. M. Klein. Uwagi na temat pewnych mechanizmów schizoidalnych.
 5. A. Freud.  Ego i mechanizmy obronne.
 6. W. Bion. Ataki na wiązanie.
 7. D.W. Winnicott. Obiekty i zjawiska przejściowe.
 8. D.W. Winnicott. Zależność w opiece nad dzieckiem, opiece nad niemowlęciem, oraz w settingu anaitycznym.
 9. J. Bowlby. Teoria przywiązania.
 10. M. Mahler. Teoria separacji i indywiduacji.
 11. H. Kohut. Psychoanalityczne leczenie zaburzeń osobowości narcystycznej.
 12. W. Fairbairn. Nowe spojrzenie na psychopatologię psychoz i nerwic.
 13. P. Fonagy. Psychoanaliza przemocy.vP.
 14. Fonagy. Psychoanaliza przemocy.
PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści