POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści
AKTUALNOŚCI

Zapraszają Państwa na
 
MIĘDZYNARODOWĄ   KONFERENCJĘ   PSYCHOTRAUMATOLOGICZNĄ
na temat:
WOJNY A TRAUMA TRANSGENERACYJNA
która odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w formule HYBRYDOWEJ
 
PROGRAM:
10:00 – 10:15 – Otwarcie konferencji Prezes Fundacji Jolanta Zboińska
10:15 – 11:15 dr Viola Rębecka Davie (Polska, USA) – wykład stacjonarny
Borucino – transgeneracyjne próby opracowania traumy indywidualnej i grupowej. Gdy milczysz 70 lat.”
11:15 – 11:25 - Dyskusja
11:25 – 12:25 dr Susanne Levy (RPA) – wykład online
Praca z ocaleńcami a przekaz transgeneracyjny – doświadczenia apartheidu”
12:25 – 12:55 – Dyskusja
12:55 – 13:25  – Przerwa
13:25 – 14:25 Ela Briz (Niemcy) wykład stacjonarny
„Transgeneracyjny przekaz traumy na poziomach wspólnoty doświadczeń, wspólnoty dyskursu, wspólnoty tożsamości”.
14:25 – 14:40 – Dyskusja
14:40 – 15:40 dr Alfred WALTER (Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne Instytut Psychoterapii Zintegrowanej) wykład stacjonarny
„Konsekwencje doświadczeń wojennych dla narodu niemieckiego” Superwizor i trener Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Tłumaczenie z języka niemieckiego mgr Magdalena Sykutera.
15:40 – 16:00 – Dyskusja
ok. 16:10        – Zakończenie konferencji.

WARSZTATY  SEMINARYJNO – SUPERWIZYJNE
W sobotę 26 listopada w godz. 10.00 – 13.00 proponujemy Państwu udział w WARSZTATACH seminaryjno – superwizyjnych (forma stacjonarnej) pt. „TRANSGENERACYJNE OPISY TRAUMY”. Proponujemy 3 grupy warsztatowe:
 
ØGRUPA I – Ela Briz - "Transgeneracyjny przekaz Traumy"
ØGRUPA II - Viola Rębecka Davie - "Transgeneracje, opisy traumy"
ØGRUPA III - Alfred Walter - "Doświadczenia wojenne a przekazy transgeneracyjne"

WIĘCEJ INFORMACJI - KLIKNIJ TU

PRELEGENCI:
Dr Viola Rębecka Davie (Polska/USA)
ukończyła szkolenie psychoanalityczne w Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym Londyn/Polska. Następnie odbyła program szkolenia klinicznego w Women’s Institute Therapy Center NYC. Jest twórczynią i realizatorką projektu „Gwałt: historia wstydu” oraz autorką książki „Gwałt w historii wstydu – pamiętnik ocalonych”. Obszary zainteresowań i wiedzy specjalistycznej obejmują złożoną traumę, zespół ofiar gwałtu wojennego i traumę międzypokoleniową. Współpracuje z międzynarodową społecznością ofiar gwałtów wojennych/Kongo/Rwandy/Kosowa/Bośni i Hercegowiny/Bangladeszu/Korei Południowej i nie tylko. Jest prezesem zarządu Women Chapter International. Dyrektor programu Sara2 NYC. Prowadzi badania poświęcone zespołowi ocalałych z gwałtu wojennego jako doktorantka Uniwersytetu Touro w Los Angeles w Kalifornii.
 
Dr Susan Levy (Republika Południowej Afryki)
psycholog, superwizor i psychoterapeuta psychoanalityczny, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologów, wykładowczyni Tavistock Clinic w Londynie, członkini Stowarzyszenia Psychologów Republiki Południowej Afryki, prowadząca prywatną praktykę psychoterapeutyczną w w Johannesburgu Republice Południowej Afryki. Wspólnie z Alessandrą Lemmą współautorka jednej z najnowszych pozycji na temat psychoanalitycznej pracy z traumą: „Perwersja utraty. Psychoanalityczna perspektywa traumy”.
 
Ela Briz (Polska, Niemcy)
Psycholog-studia psychologii na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej -Katolicki Uniwersytet Lubelski; Specjalizacja: psychologia kliniczna, psychologia społeczna, psychologia religii. Studia specjalizacyjne i kwalifikacyjne w Niemczech: Psychoterapia analityczna dzieci, młodzieży i dorosłych; psychotraumatologia ogólna; psychotraumatologia specjalna; psychotraumatologia analityczna; Psychotraumatologia – Praca z technika EMDR. Biegła sądowa w prawie rodzinnym i socjalnym; Dozentin Unii Europejskiej- prowadzi szkolenia podyplomowe w krajach unii z zakresu psychotraumatologii.
 
Dr Alfred Walter  (Niemcy)
od 15 lat prowadzi działalność we własnym gabinecie psychoanalitycznym w Augsburgu. Kierownik szkoleń z zakresu psychoanalitycznej i psychodynamicznej terapii dzieci i młodzieży przy Centrum für Integrative Psychotherapie (Centrum Psychoterapii Integracyjnej) w Monachium Kierownik szkoleń z zakresu terapii par i rodzin przy Gesellschaft für analytische Gruppendynamik e.V. (Stowarzyszenie Analitycznej Dynamiki Grupowej) w Monachium. Jest wykładowcą i superwizorem w obu instytutach.  Wieloletni wykładowca psychologii głębi i psychoanalizy, terapii grupowej, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin w Instytucie MuzykoterapiiDrodzy Państwo,
w obliczu pandemii koronawirusa szczególne zadania spadają na psychotraumatologów, psychoterapeutów, czy psychologów. Zarząd Federacji przygotował materiały, które mogą być przydatne dla rozumienia osób doświadczających różnego rodzaju obciążeń w bieżącej sytuacji oraz niesienia im profesjonalnej pomocy. Chcieibyśmy tymi materiałami wesprzeć tych profesjonalistów, którzy niosą pomoc innym ludziom w radzeniu sobie z aktualnymi doświadczeniami, które nierzadko spełniają kryteria traumy psychicznej.
Materiały są dostępne do pobrania i prosimy dysponować nimi według Państwa potrzeb.

Z życzeniami zdrowia i dobrej odporności !

Zarząd Polskiej Federacji Psychotraumatologii

Pliki do pobrania:


Czym jest Psychotraumatologia
Psychotraumatologia jest nową nauką, wkraczającą w przestszeń nauk o człowieku, która swoim obszarem zainteresowań obejmuje specyfikę całokształtu ludzkich reakcji  na najbardziej obciążające doświadczenia życiowe, określane mianem przeżyć traumatycznych. Powstanie psychotraumatologii to efekt rozwoju ogólnie rozumianej wiedzy o ludzkiej psychice spostrzeganej z różnych perspektyw, bowiem doświadczenia traumatyczne są tak stare jak sama ludzkość. Można nawet uznać, że są starsze niż ludzkość, ponieważ dotyczą także świata zwierząt.  Dotychczas nie były one jednak w pełni rozumiane, a co za tym idzie, metody ich leczenia nie zawsze były dobierane w optymalny sposób..... więcej

PolskaFederacjaPsychotraumatologii
KONTAKT:
Wróć do spisu treści