POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści
AKTUALNOŚCI

Przystąpienie do Polskiej Rady Psychoterapii

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że Polska Federacja Psychotraumatologii została przyjęta w poczet organizacji zrzeszonych w  Polskiej Radzie Psychoterapii. Lista organizacji zrzeszonych znajduje się TU

Dziękujemy za uznanie naszego dorobku i liczymy na owocną współpracę na rzecz budowania środowiska psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia.

Zarząd PFPt
Drodzy Państwo,
w obliczu pandemii koronawirusa szczególne zadania spadają na psychotraumatologów, psychoterapeutów, czy psychologów. Zarząd Federacji przygotował materiały, które mogą być przydatne dla rozumienia osób doświadczających różnego rodzaju obciążeń w bieżącej sytuacji oraz niesienia im profesjonalnej pomocy. Chcieibyśmy tymi materiałami wesprzeć tych profesjonalistów, którzy niosą pomoc innym ludziom w radzeniu sobie z aktualnymi doświadczeniami, które nierzadko spełniają kryteria traumy psychicznej.
Materiały są dostępne do pobrania i prosimy dysponować nimi według Państwa potrzeb.

Z życzeniami zdrowia i dobrej odporności !

Zarząd Polskiej Federacji Psychotraumatologii

Pliki do pobrania:

  1. Jak Rozmawiać o traumie.Czym jest Psychotraumatologia
Psychotraumatologia jest nową nauką, wkraczającą w przestszeń nauk o człowieku, która swoim obszarem zainteresowań obejmuje specyfikę całokształtu ludzkich reakcji  na najbardziej obciążające doświadczenia życiowe, określane mianem przeżyć traumatycznych. Powstanie psychotraumatologii to efekt rozwoju ogólnie rozumianej wiedzy o ludzkiej psychice spostrzeganej z różnych perspektyw, bowiem doświadczenia traumatyczne są tak stare jak sama ludzkość. Można nawet uznać, że są starsze niż ludzkość, ponieważ dotyczą także świata zwierząt.  Dotychczas nie były one jednak w pełni rozumiane, a co za tym idzie, metody ich leczenia nie zawsze były dobierane w optymalny sposób..... więcej

PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści