Regulamin Szkolenia - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści

 1. Obecność na zajęciach jest podstawowym wymogiem szkolenia.
 2. Aktywność  podczas zajęć. Nie jest wystarczająca milcząca obecność podczas zajęć szkoleniowych. Wymogiem szkolenia jest zaangażowana  i aktywna postawa w trakcie zajęć merytorycznych.
 3. Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Podczas każdego poziomu szkolenia akceptowalna jest nieobecność podczas jednego zjazdu szkoleniowego, bez konieczności jej odpracowywania czy zaliczania u trenera.
 4. Nieobecność podczas więcej niż jednego zjazdu wymaga albo odpracowania danego zjazdu z inną grupą szkoleniową, alb zaliczenia tej nieobecności w inny sposób w uzgodnieniu z trenerem prowadzącym.
 5. Regulamin przewiduje możliwość odpracowania 3 zjazdów szkoleniowych z innymi grupami.
 6. Potrzeba odbycia więcej niż 3 zjazdów szkoleniowych z innymi grupami wymaga uzgodnienia z koordynatorem szkoleń.
 7. Uczestników szkolenia obowiązuje nakaz nie rozpowszechniania treści będących przedmiotem szkolenia, w tym treści merytorycznych a w szczególności materiałów stanowiących podstawę do analizy superwizyjnej.
 8. Płatność za konkretny zjazd szkoleniowy odbywa się dwa tygodnie przed zapowiedzianym terminem zjazdu.
 9. Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty za zjazd.
 10. Uczestnika szkolenia obowiązuje harmonogram opłat zgodny z terminarzem zjazdów danej grupy szkoleniowej, natomiast odpracowywanie zjazdów z inną grupą odbywa się nieodpłatnie.
 11. Nieobecność podczas jednej części zjazdu (piątkowej lub sobotniej) skutkuje niezaliczeniem danego zjazdu.
 12. Umowę na szkolenie można wypowiedzieć na każdym etapie szkolenia z 1 -no miesięcznym terminem wypowiedzenia.
 13. Zespół szkolący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy na szkolenie z danym uczestnikiem , szczególnie, gdy zachodzi obawa o nieetyczne postępowanie z jego strony.
                       
PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści