Metoda 08.23 - POLSKA FEDERACJA

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
PFPt
Przejdź do treści

Analiza Więzi Prenatalnej jest formą wsparcia kobiety w ciąży, pomagającą nawiązać relację z dzieckiem przed porodem. Jej historia sięga początku lat 90-tych dwudziestego wieku. Jeno Raffai i Gyorgy Hidas - węgierscy psychoanalitycy zaobserwowali specyficzną konstelację w psychodynamice swoich pacjentów - młodych schizofreników. Stwierdzili brak osobistych wewnętrznych granic między pacjentami a ich matkami we wczesnym okresie rozwoju. Zauważyli wówczas, że niejasne lub niepewne granice w ciąży zakłócają percepcję dziecka i sposób postrzegania świata w perspektywie „my” zamiast „ja” lub „ty”. Zaczęli wówczas poszukiwać profilaktycznego leczenia, mającego za zadanie wzmocnić i zróżnicować te wewnętrzne granice osobowości zarówno matki jak i dziecka. Na podstawie tego podejścia badawczego, opracowali Analizę Więzi Prenatalnej, która stała się narzędziem dokonywania fundamentalnych zmian i przynoszącym korzyści zarówno matce jak i dziecku. Jeno Raffai wykształcił wielu profesjonalistów pracujących metodą AWP. Obecnie metoda stosowana jest w Niemczech, Austrii oraz w USA i od kilku lat w Polsce. Jest adresowana do kobiet w ciąży, par w sytuacjach związanych ze:
  • stresującą sytuacją życiową,
  • lękiem przed ciążą i porodem,
  • bezsennością,
  • ostrymi lub wcześniejszymi psychicznymi kryzysami i chorobami (m.in. wcześniejsza depresja poporodowa),
  • ostrymi ryzykami zdrowotnymi i komplikacjami w okresie ciąży,
  • wcześniejszymi trudnymi doświadczeniami ciążowymi lub porodowymi (np. poronienia, traumatyczne porody).
PolskaFederacjaPsychotraumatologii
Wróć do spisu treści